Συνεργασίες

Κοινή Πολιτική Διακήρυξη / Προγραμματική Συμφωνία

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

Οι κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες εκφράζονται μέσα από τα Πολιτικά Κόμματα και τις Κινήσεις που συμμετέχουμε σε αυτό το τολμηρό, από τα κάτω, πολιτικό εγχείρημα επιδιώκουμε και προωθούμε την κοινή συμπόρευση στη βάση κοινών αρχών, διαπιστώσεων, επιδιώξεων και μεθόδων προσέγγισης και ανάλυσης των κρίσιμων προβλημάτων που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία.
Η παρούσα Προγραμματική Συμφωνία έχει, χωρίς να αποτελεί σε καμιά περίπτωση ευκαιριακό αυτοσκοπό, και εκλογικό ορίζοντα.

Σήμερα, η χώρα ακροβατεί ανάμεσα σε μια αποτυχημένη, επικίνδυνη κυβέρνηση και μια αμήχανη και αναξιόπιστη αντιπολίτευση που αδυνατεί να προσφέρει όραμα και λύσεις.

Οι δημοκρατικοί θεσμοί απειλούνται και παραβιάζονται, το πολιτικό σύστημα παραπαίει αδυνατώντας να πείσει ένα σημαντικό τμήμα του λαού ώστε να συγκροτηθεί μια ισχυρή δημοκρατική πλειοψηφία που θα ενεργοποιήσει τη χειμαζόμενη και αδρανούσα ελληνική κοινωνία.

Το κενό που δημιουργείται από τη δυσλειτουργία και την ανυποληψία του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος καραδοκούν να το εκμεταλλευτούν οπισθοδρομικές, ακροδεξιές και υπερσυντηρητικές κοινωνικές μειοψηφίες.

Οικονομία – Κοινωνία – Περιβάλλον – Δημοκρατία βρίσκονται σε συνεχή και ρευστή αλληλεπίδραση και μόνο μια συνολική πολιτική προσέγγιση, μια ουσιαστική ρήξη με το παρελθόν μπορεί να άρει τις ανισότητες, την αναξιοκρατία, τις αδικίες και τον κοινωνικό αποκλεισμό που έχουν επικρατήσει ως αποτέλεσμα της κυριαρχίας του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, μετά την κατάρρευση του διπολικού κόσμου, το 1989.

Για τους βασικούς τομείς που απασχολούν τον κάθε πολίτη  –Θεσμοί, Οικονομία, Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, Υγεία και κοινωνική φροντίδα, Εκπαίδευση και Πολιτισμός, Δικαιώματα, Διεθνής παρουσία της χώρας– οι προτάσεις μας είναι, συνοπτικά, οι ακόλουθες:

ΘΕΣΜΟΙ
 Η φθορά και η αδυναμία των δημοκρατικών μας θεσμών να ανταποκριθούν στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό, πολιτιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον είναι ολοφάνερη.

Βουλή, Κόμματα και δικαστική εξουσία έχουν, σε μεγάλο βαθμό, απαρχαιωθεί και απαξιωθεί.  Μια Συντακτική Εθνοσυνέλευση θα μπορούσε να δημιουργήσει τους νέους θεσμούς της Ελλάδας του 21ου αιώνα έχοντας την απαραίτητη λαϊκή νομιμοποίηση.

Ζητήματα όπως η συνταγματική πρόβλεψη για τις θητείες των αιρετών αντιπροσώπων του λαού, η διαρκής λογοδοσία τους, η εκλογή των ανώτατων δικαστικών αρχών από τους ίδιους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, η θέσπιση Συνταγματικού Δικαστηρίου, η συνταγματική κατοχύρωση ενός μόνιμου αναλογικού εκλογικού συστήματος είναι επείγοντα κοινωνικά αιτήματα που δεν μπορούν να μένουν άλλο αναπάντητα.

Ακόμη, οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας πρέπει να επανεξεταστούν υπό το φως των σύγχρονων κοινωνικο-πολιτικών εξελίξεων.

Επίσης, είναι αναγκαία η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία, τους πόρους και τις σχέσεις των ΜΜΕ με την Εξουσία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουμε στο παρόν εγχείρημα επιδιώκουμε τον ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας, του παραγωγικού-καταναλωτικού μοντέλου, των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής οργάνωσης.

Απαιτείται ένα διαφορετικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης για την αειφόρα ανάπτυξη της Οικονομίας, με γνώμονα τα δικαιώματα των εργαζομένων και των παραγωγών, την προστασία των καταναλωτών, των πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας και του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

Η πρότασή μας αμφισβητεί την τρέχουσα καταναλωτική αντίληψη που οδηγεί αναπόφευκτα σε μια οικονομική μεγέθυνση χωρίς όρια, θέτει όρια στην ανθρώπινη παρέμβαση στα οικοσυστήματα, εισάγει την έννοια της ενεργειακής δικαιοσύνης, επιδιώκει την αυτάρκεια της χώρας στα σημαντικά αγροτικά προϊόντα και ταυτόχρονα προωθεί τις εξαγωγές.

Οι τιμές των κοινωνικών αγαθών είναι αναγκαίο να καθορίζονται μέσα από έναν διαρκή δημόσιο διάλογο.

Η θέσπιση κατώτατου μισθού, σε συνάρτηση με την παραγωγικότητα της εργασίας, το ύψος του οποίου θα καλύπτει τις βασικές βιοτικές ανάγκες όλων, είναι επίσης επείγουσα προτεραιότητα.

Η εξειδίκευση των θέσεών μας για την Οικονομία συνιστά ξεχωριστό κεφάλαιο και θα ακολουθήσει σύντομα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
Το περιβάλλον  βρίσκεται  σήμερα στο στόχαστρο  της ολομέτωπης  επίθεσης  των πολυεθνικών. Τα οξυμένα  περιβαλλοντικά προβλήματα προστίθενται στα άλλα μεγάλα  προβλήματα των καιρών, όπως η αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού και ο επιχειρούμενος, σε παγκόσμια κλίμακα, περιορισμός των δημοκρατικών και εργασιακών δικαιωμάτων των πολιτών.

Επιβάλλεται, λοιπόν, μια αποφασιστική στροφή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με ταυτόχρονη ριζική αναπροσαρμογή των δεικτών ευημερίας και ποιότητας ζωής. Αν δεν πάρουμε, σήμερα κιόλας, αυτές τις αποφάσεις, οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες.

Η κυκλική οικονομία, η αποκέντρωση των οικονομικών, παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η αειφορία, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία –σε συνδυασμό με τη σταδιακή απολιγνιτοποίηση και τη λελογισμένη χρήση των ΑΠΕ– είναι βασικοί μοχλοί για την κοινωνικο-οικονομική αλλαγή με όρους προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η επείγουσα μετάβαση σε πιο ήπιους, φιλικούς προς τον πλανήτη, τρόπους άντλησης ενέργειας, κάτι που επιβάλλεται από την ήδη σοβούσα Κλιματική Κρίση, απαιτεί ριζικές αλλαγές στη Νομοθεσία, αλλαγές που σίγουρα είναι σε ρήξη με το παγκόσμιο, και εγχώριο, οικονομικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Η προστασία του Περιβάλλοντος και της Φύσης διατελεί σε διαρκή και αναπόδραστη συνάρτηση με τα πανανθρώπινα αιτήματα για ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η δημόσια δωρεάν παιδεία απευθύνεται σε όλους.
Άμεση προτεραιότητα συνιστά η μόνιμη πρόσληψη όσων εκπαιδευτικών απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, στη γενική και στην ειδική εκπαίδευση, και παράλληλα ο οριστικός τερματισμός του αναχρονιστικού και άδικου θεσμού της αιχμαλωσίας των αναπληρωτών.

Η επαναφορά των μαθημάτων των καλλιτεχνικών και κοινωνικών επιστημών, παράλληλα με την πρόταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αποτελούν στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας προς τους μελλοντικούς πολίτες της χώρας, όπως και η ουσιαστική ενίσχυση της χρηματοδότησης της πανεπιστημιακής επιστημονικής έρευνας.

Η απομάκρυνση της αστυνομίας από τα Πανεπιστήμια, με παράλληλη προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου από εξωπανεπιστημιακά παραβατικά στοιχεία, και η ανάληψη της ασφάλειας των πανεπιστημιακών χώρων από τις ακαδημαϊκές αρχές σε συνεννόηση με το Σώμα των διδασκόντων και τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών είναι η δημοκρατική λύση σε ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί τα ΑΕΙ και την πολιτική ζωή εδώ και χρόνια.

Επιπλέον, ένα υπουργείο Παιδείας χωρίς τα Θρησκεύματα (που μπορούν να ενταχθούν σε μια νεοσύστατη Γενική Γραμματεία) παραμένει μια επιτακτική, εκσυγχρονιστική απαίτηση.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κρίνεται θετική εφόσον θα διενεργείται από ανεξάρτητες επιστημονικές αρχές, χωρίς καμιά κομματική ή κυβερνητική εξάρτηση και ανάμειξη και αντί του τιμωρητικού χαρακτήρα θα επιδιώκει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, όπου προκύπτουν σχετικές ανάγκες

Τα χρόνια θεσμικά και οικονομικά προβλήματα των ανθρώπων του Πολιτισμού, που οφείλονται στην απουσία μιας μόνιμης κρατικής, νομοθετικής και χρηματοδοτικής, πολιτικής στήριξης όλων των εκφάνσεων της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, πρέπει επιτέλους να διευθετηθούν.

Εικαστικές τέχνες, Μουσική και Χορός, Εκδόσεις και Βιβλίο, Θέατρο και Κινηματογράφος, συνιστούν το σύγχρονο πρόσωπο της χώρας και γι’ αυτό απαιτείται η μέγιστη δυνατή φροντίδα εκ μέρους της Πολιτείας.

Ο Πολιτισμός μπορεί να συμβάλει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης φτάνει να αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία ως προτεραιότητα και όχι ως πάρεργο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Η δημιουργία υποδομών όπως οι δημόσιες και σχολικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά κέντρα είναι επίσης προϋπόθεση για την όποια πολιτιστική ανάπτυξη.

Πέρα από τη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζομένων των σχετικών κλάδων, η ενδυνάμωση του πολιτισμού θα στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην πιεστική καθημερινότητα της σύγχρονης εποχής.

ΥΓΕΙΑ
Η υγεία αποτελεί κοινό αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουν εξίσου πρόσβαση όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες. Βασικές προτάσεις μας είναι:

Η αποκέντρωση του ΕΣΥ.

Κανείς ανασφάλιστος, δωρεάν δημόσια περίθαλψη και προληπτική ιατρική για όλους.

Η εκπόνηση Υγειονομικού Χάρτη και η ένταξη των Υγειονομικών Περιφερειών στις Διοικητικές περιφέρειες.

Η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως βάση του ΕΣΥ που απαιτεί 12.000 γιατρούς και περί τις 30.000 παραϊατρικό προσωπικό.

Η ανάπτυξη Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και Κρατικής Φαρμακαποθήκης.

Η επανεκτίμηση της νομοθεσίας που διέπει το φάρμακο.

Η αυτοδύναμη μεταπτυχιακή εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτών με έξοδα του Δημοσίου παράλληλα με τη σύσταση Συντονιστικών Οργάνων των Επιστημονικών Επιτροπών και των Ακαδημιών του ΕΣΥ.

Η εξέλιξη των ιατρών του ΕΣΥ να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και όχι μόνο με βάση τον χρόνο προϋπηρεσίας.

Ο διπλασιασμός του ποσοστού του ΑΕΠ για την Υγεία.

Η διαρκής πειστική και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών για θέματα υγείας – όπως οι εμβολιασμοί και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας κατά την τρέχουσα περίοδο της Πανδημίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Υιοθετούμε την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016), με τη δέσμευση μας για την έμπρακτη εφαρμογή, ενίσχυση και ενδυνάμωση των προνοιών τους, σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής ζωής και για όλους τους κατοίκους του τόπου μας – γηγενείς και πρόσφυγες/μετανάστες.

Αναγνωρίζουμε ότι η αξιοπρέπεια και τα ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα όλων των μελών της κοινωνίας μας αποτελούν τη θεμέλιο λίθο για κοινωνική δικαιοσύνη και ειρήνευση, με σκοπό την ατομική και κοινωνική ευημερία και πρόοδο.

Η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει τις συνθήκες ώστε καθένας να απολαμβάνει ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να παρέχει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και οπωσδήποτε τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες.

Τασσόμαστε εμφατικά κατά του κοινωνικού αποκλεισμού των πλέον ευαίσθητων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στην προστασία και τα δικαιώματα των ζώων –οικόσιτων, εκτρεφόμενων και της άγριας πανίδας– και ταυτόχρονα υποστηρίζουμε κάθε πολιτική που στοχεύει στη βελτίωση της ευζωίας τους.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Προτεραιότητα η αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής με στόχο την ευημερία των πολιτών σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο και ρευστό με πολλούς, αντιτιθέμενους πόλους ισχύος και υπερεθνικών εξουσιών.

Η χώρα μας έμπρακτα πρέπει να ενισχύσει της σχέσεις συνεργασίας, τους διπλωματικούς και πολιτισμικούς δεσμούς με όλες τις χώρες των Βαλκανίων, της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, της Παρευξείνιας Ζώνης, εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά πλεονεκτήματά της. Ζωτικής σημασίας είναι η επιδίωξη ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος για όλες τις χώρες της περιοχής.

Σε αυτή τη βάση, οι ελληνικές θάλασσες δεν πρέπει να μετατραπούν σε χώρο εξορύξεων προς όφελος των πολυεθνικών· κάτι τέτοιο θα έφερνε πιο κοντά τον κίνδυνο μιας τεράστιας οικολογικής καταστροφής ενώ παράλληλα θα συντηρούσε μια μόνιμη εστία αντιπαραθέσεων και δαπανηρών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, ενός ανεξάρτητου και ειρηνικού ρόλου η χώρα μας οφείλει να επιδιώκει σταθερά την εφαρμογή των προνοιών που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικά από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Επίσης, υποστηρίζουμε μια δίκαιη, ισορροπημένη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος, με την πλήρη αποχώρηση του τουρκικού στρατού κατοχής, τον τερματισμό του εποικισμού και την κατάργηση του συστήματος των εγγυήσεων του 1960.

Απαραίτητη κρίνεται, τέλος, η δημιουργία ενός ευέλικτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Στρατηγικής.

 


Η παρούσα Κοινή Πολιτική Διακήρυξη συνιστά και μια Πολιτική Πρόσκληση στις, υπαρκτές σήμερα, όμορες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.
Ταυτόχρονα παραμένει ανοιχτή σε προτάσεις, βελτιώσεις και αναπροσαρμογές, πάντα με άξονα τις βασικές, Προοδευτικές –Σοσιαλιστικές, Αριστερές και Πράσινες– αρχές που διέπουν το όλο εγχείρημά μας.

 

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option