Δάση και Περιβάλλον. Περιβαλλοντική και Οικολογική Εθνική Πολιτική

Δάση και Περιβάλλον
Περιβαλλοντική και Οικολογική Εθνική Πολιτική

Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα που έχει οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση είναι πια απελπιστική.
Οι περιβαλλοντοκτόνοι νόμοι που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση και οι πολιτικές που εφαρμόζει, αναδεικνύουν την τεράστια έλλειψη αντίληψης περί του επιπέδου προετοιμασίας και οργάνωσης απέναντι στα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών που αυτή φέρνει.

Φυσικό και επόμενο αποτέλεσμα η αναποτελεσματικότητα, από τις πολιτικές δυνάμεις που δεν κατανοούν ούτε στο ελάχιστο την Πράσινη κοινωνική, οικονομική, τεχνολογική και πολιτική αλλαγή και για αυτό την χρησιμοποιούν ως κολυμπήθρα του Σιλωάμ, που μέσα κρύβονται οι αμαρτωλές αναθέσεις τους σε γνωστούς εργολάβους.

Οι ΜΠΛΕ Business της ΝΔ, ενθαρρύνουν την ελεύθερη οικοδόμηση μέσα σε δασικές εκτάσεις, λόγω της μη οριστικής σύνταξης δασικών χαρτών που επιτρέπουν αποχαρακτηρισμούς και επαναπροσδιορισμούς της χρήσης γης. Οι αποχαρακτηρισμοί αποτελούν διαχρονικά ασκούμενη πολιτική πρακτική που θέλει τη γη -ακόμη και τα δάση- να αποτελούν φτηνή υποδομή για κερδοφόρες επενδύσεις (κυρίως) ημετέρων, χωρίς κανένα περιοριστικό όρο.
Οι αποχαρακτηρισμοί, βεβαίως, αποτελούν διαχρονικά ασκούμενη πολιτική πρακτική που θέλει τη γη -ακόμη και τα δάση- να αποτελούν φτηνή υποδομή για κερδοφόρες επενδύσεις (κυρίως) ημετέρων, χωρίς κανένα περιοριστικό όρο.
Η διαπλοκή και η αδιαφάνεια αποτελούν τα κύρια εργαλεία αυτής της πελατειακής πολιτικής.

Το υπάρχον νομικό πλαίσιο αποτελεί (αντίθετα από το ζητούμενα) ισχυρό κίνητρο για την επιρροή στην σύνταξη δασικών χαρτών που διευκολύνει καταπατητές και επιτήδειες επιχειρήσεις. Το πλαίσιο αυτό καταστρέφει μαζικά τα δάση της χώρας, εντείνει το εμπόριο της γης, αλλάζει τις χρήσεις της σε βάρος της περιβαλλοντικής ισορροπίας.
Δυστυχώς οι επιπτώσεις της καμένης γης, είναι κολοσσιαίες, με κυριότερη την εγκατάλειψη των περιοχών και δημιουργία κυμάτων αστυφιλίας, την ανεργία, την μηδενική παραγωγή.
Δυστυχώς με τα επιδόματα και τις βοήθειες, δεν κτίζονται οικισμοί και δεν επιστρέφει το ζωικό κεφάλαιο στην γη του.

Ως εκ τούτου, η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θεωρεί ουσιαστικά εγκληματική αμέλεια τους χειρισμούς της κυβέρνησης (στο θέμα του πυρκαγιών 2021) και θα ενεργήσει προς την κατεύθυνση της τιμωρίας των υπευθύνων, πολιτικά, αστικά, ποινικά.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ εκτιμά ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο αποτελεί (αντίθετα από το ζητούμενα) ισχυρό κίνητρο για την επιρροή στην σύνταξη δασικών χαρτών που να διευκολύνει καταπατητές και επιχειρήσεις. Το πλαίσιο αυτό καταστρέφει μαζικά τα δάση της χώρας, εντείνει το εμπόριο της γης, αλλάζει τις χρήσεις της σε βάρος της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ πρωτοστατεί και από την επομένη κιόλας ημέρα θα συντονιστεί με τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις, για να συζητήσει σχετικά με τις Υποδομές, την σωστή  Διαχείριση Δασών, την αξιοποίηση της πληροφορίας και την εκπαίδευση πολιτών και εθελοντών.

Είναι δε η ώρα, ώστε το υπουργείο Παιδείας να εντάξει άμεσα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μαθήματα με αντικείμενο την προστασία από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κλπ) όπως επίσης και προγράμματα  ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ προτείνει σειρά μέτρων που μπορούν να συμβάλουν στην ριζική αλλαγή του τρόπου αντιμετώπιση των πυρκαγιών:

 1. Πλήρης και ακριβής καταγραφή των καμένων εκτάσεων. Κήρυξη όλων ως αναδασωτέων. Η αναδάσωση να συμπεριλάβει όλες τις καμένες εκτάσεις και όχι αυτές που τυπικά έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές. Καμία αλλαγή στις χρήσεις γης. Άμεση νομοθετική ρύθμιση όπου αυτό απαιτείται.
 2. Άμεση εφαρμογή του Δασικού Κτηματολογίου:
  • απαγόρευση εγκατάστασης οικοδομικών συνεταιρισμών και οικιστικής ανάπτυξης σε όλα τα δάση,
  • απαγόρευση ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των δασών και των δασικών εκτάσεων.
  • λεπτομερής σχεδιασμός αναδάσωσης και διαχείρισης του δάσους με αντιπυρική προστασία, με συμμετοχή δασοπυροσβεστών και ειδικών εμπειρογνωμόνων στη σύνταξη και εφαρμογή των Επιχειρησιακών Σχεδίων,
  • δημιουργία Εθνικού Συστήματος Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών,
  • αναθεώρηση της διάρκειας και της έναρξης/λήξης αντιπυρικής περιόδου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και τις προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή
  • Άμεση δέσμευση κονδυλίων (από το πακέτο ανάκαμψης) για την δημιουργία αντιπυρηνικών ζωνών στα εναπομείναντα δάση. Αύξηση των δαπανών για την πρόληψη με σημαντική αλλαγή του ratio για κάθε 100€ / 18€ για την πρόληψη.
  • Τάχιστη ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και θεσμοθέτησης των δασικών χαρτών και του δασολογίου και ανάκληση των ρυθμίσεων που αυξάνουν την ένταση και τον αριθμό των χρήσεων που επιτρέπονται στα ελληνικά δάση.
  • επίλυση των χρόνιων προβλημάτων και τροποποίηση της δασικής νομοθεσίας όσον αφορά την αλλαγή χρήσης γης των εκτάσεων που χαρακτηρίσθηκαν ως ΑΔ (δασωθέντες αγροί)
  • νομοθετική ρύθμιση για την εκπόνηση από τους ΟΤΑ ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων αντιπυρικής προστασίας σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος και των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
 3. Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Δασικής Προστασίας
  • διενέργεια συνεχών ασκήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για εξοικείωση των συμμετεχόντων όσον αφορά ρόλους και διαδικασίες,
  • ανάπτυξη Ενοποιημένου Συστήματος Διοίκησης Καταστολής Δασικών Πυρκαγιών,
  • ανάπτυξη κεντρικού συστήματος αναφοράς ημερήσιας ετοιμότητας (αντιπυρική περίοδος) σε θέματα αντιπυρικής προστασίας και συστήματος καταγραφής και χαρτογράφησης χρηματοδοτούμενων έργων πρόληψης (π.χ. ΟΤΑ).
  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με σκοπό την καλλιέργεια της αντίληψης ασφάλειας (από τις πυρκαγιές) και την ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στον κύκλο διαχείρισης των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου.
 4. Ενίσχυση του ρόλου και της επιχειρησιακής ικανότητας Δασαρχείων:
  • ως κύρια συντονίστρια αρχή, θα συντονίζει όλους τους εμπλεκομένους
  • καθώς επίσης και το Ενιαίο Σώματος Δασοφυλάκων,
  • με συγκρότηση Συντονιστικών οργάνων κατά περιφέρεια και νομό και αποφασιστικές αρμοδιότητες διοίκησης, καθώς επίσης και ενίσχυση με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εκλεκτικότητα αποφάσεων,
  • ο ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας στις δασικές πυρκαγιές, θα πρέπει να είναι καθοριστικός τόσο στην καταστολή (με τη δημιουργία Δασικού σώματος στελεχωμένου από προσωπικό που θα εκπαιδευτεί κατάλληλα και θα αμείβεται κατάλληλα), όσο και στην επιτήρηση και εφαρμογή των νόμων,
  • άμεση σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Καταστροφών, ανά Δασαρχείο, που να περιλαμβάνει την σύνδεση και την ένταξη του αγροτικού χώρου και πληθυσμού στο σχεδιασμό, ώστε να θωρακιστεί το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
 5. Άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, με την κάλυψη των αναγκών σε τεχνικά μέσα και με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με σταθερές σχέσεις εργασίας.
 6. Δραστική αύξηση της χρηματοδότησης για την προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.
 7. Άμεση εφαρμογή Γεωγραφικών Χαρτών για την τοποθέτηση των ΑΠΕ, με αυστηρά κριτήρια και με την σύμφωνη γνώμη των τοπικών θεσμικών φορέων.

Καλούμε τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να συνταχθούν, με στόχο να συμφωνήσουν, μέσω διακομματικής Επιτροπής, για την ανάπτυξη σχεδίου θέσεων που θα υιοθετούν μία αυστηρή Περιβαλλοντική και Οικολογική Εθνική Πολιτική.

 

 

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option