Θέσεις

Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας και στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και αμηχανία.
Το παλαιό πολιτικό σύστημα δεν έχει απαντήσεις και γι’ αυτό γυρνάει γύρω από τον εαυτό του με εσωτερικές αναδιατάξεις.
Είναι ανάγκη να συγκροτηθεί νέος πολιτικός λόγος, νέο πολιτικό σχέδιο σε διάλογο με την κοινωνία, που να συνθέτει τη συλλογική εμπειρία τόσο της Αριστεράς όσο και της Οικολογίας στη νέα εποχή. Το περιβάλλον, όλο και περισσότερο, πρέπει να καθορίζει τις πολιτικές μας.
Η Πολιτική Οικολογία και η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η επιλογή μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της  χώρας.

Έτσι, προέκυψε η ανάγκη ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα δράσης, με σκοπό να αντισταθεί στον παραλογισμό της κοινωνίας μας  και στην την καταστροφή της Φύσης.
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ως Σύγχρονη Ανανεωτική Αριστερά αντιλαμβάνεται το Σοσιαλισμό, ως ένα σύστημα διαρκούς κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης και μετασχηματισμού, με ελευθερίαδημοκρατία και αυτοδιαχείριση, με διαθρωτικές αλλαγές, με τη συμμετοχή της κοινωνίας για ένα άλλο πρότυπο ζωής, απέναντι στον καταναλωτισμό και την εμπορευματοποίηση.

Η Ανανεωτική Αριστερά στον 21ο αιώνα δε μπορεί παρά να είναι διαρκώς ανανεούμενη, να υπερβαίνει τα πολιτικά σχέδια που δοκιμάστηκαν από την Αριστερά τον 20ο αιώνα (σοσιαλιστική, σοσιαλδημοκρατική, κομμουνιστική εκδοχή) και να απαντά με πειστικότητα στα νέα δεδομένα (πληροφορική – ρομποτική – οικολογική – πλανητική κρίση).

ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εξωτερική Πολιτική
Για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η πολιτική για την Παιδεία
Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας
Για την Υγεία
Για την Κοινωνία των Πολιτών και την Δημοκρατία
Προσφυγικό – Μεταναστευτικό
Η Πράσινη Αριστερά και η στρατηγική για πράσινες πολιτικές
Δάση και Περιβάλλον. Περιβαλλοντική και Οικολογική Εθνική Πολιτική
Κοινωνική και Πολιτική Συνεργασία
Ψηφιοποίηση του Κράτους, Ψηφιακά Δικαιώματα Πολιτών
Πράσινη Κοινωνική Αυτοδιοίκηση

 

Θέσεις και Προτάσεις για την Θράκη
Θέσεις και Προτάσεις για την Μαγνησία

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option