Θέσεις

Κοινωνική και Πολιτική Συνεργασία

Κοινωνική και Πολιτική Συνεργασία
(αρχές, πλαίσιο, οδηγός)

Η κυβέρνηση ενώ γνωρίζει το επίπεδο της ασθμαίνουσας οικονομίας, με τις σχεδόν ανύπαρκτες πολιτικές οικονομικής ανάκαμψης, συνεχίζει να εφαρμόζει εμμονικά, οικονομικό πλάνο άκρατου νεοφιλελευθερισμού.
Με τα 2/5 της  κοινωνίας κάτω από το όριο της φτώχειας, ανεργία στο 23%, Δημόσιο χρέος 220% του ΑΕΠ και το ασταθές διεθνές περιβάλλον, οι νεοφιλελεύθερες «μεταρρυθμίσεις» της επιχειρούν  να επιτύχουν αμφίβολους δημοσιονομικούς στόχους, με τρόπους αντικειμενικά σε βάρος των εργαζομένων, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η εφαρμοσμένη πολιτική της, πλήττει  το βιοτικό επίπεδο και τα συμφέροντα όλων, εκτός της νέας ελίτ (των ημετέρων) που ήδη ξεπροβάλλει.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει έρμαιο συντηρητικών και νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων και πρακτικών κυβερνήσεων και των συμφερόντων που αυτές υπηρετούν.
Παραμένει η άμεση ανάγκη ανασύνταξης, ανασύνθεσης, βαθιάς ανασυγκρότησης και στράτευσης κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων για μια Ε.Ε. των πολιτών, της ειρήνης και της πραγματικής ευημερίας με την εδραίωση της αλληλεγγύης.
Σήμερα οι πολίτες είναι μακριά από την ευημερία.
Η Ε.Ε. προσπαθεί να αναδείξει εικόνα κανονικότητας, αλλά οι πολιτικές και οικονομικές αντιθέσεις δεν μπορούν να κρυφτούν, διότι συνεχώς οξύνονται από τις εφαρμοσμένες πολιτικές. Οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει γενικευμένη επίθεση κατά του κόσμου της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, σε βάρος των εργασιακών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που χαρακτήρισαν τον αιώνα μας.
Παράλληλα παρατηρείται αύξηση των ρατσιστικών, ξενοφοβικών ακροδεξιών, κόμματων, οργανώσεων και κυβερνήσεων, με τις κοινωνίες να συντηριτικοποιούνται σε ιδεολογικό, πολιτικό, ηθικό επίπεδο.

Αυτά συμβαίνουν την στιγμή που η κλιματική αλλαγή απειλεί την ίδια την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη.
Οι προφάσεις για την διατήρηση παγιωμένων αντιλήψεων και συμφερόντων για να μην αλλάξει τίποτα, είναι πρόδηλη. 

Τα ζητήματα που τίθενται δεν μπορούν να επιλυθούν και να απαντηθούν μεμονωμένα.
Πρέπει να συγκροτηθούν επιμέρους συνεργασίες και συμπράξεις σε πολύμορφα και πολυδιάστατα επίπεδα για να αντιμετωπιστούν και να περιοριστούν τα δυσμενή αποτελέσματα αυτών των πολιτικών.

Είναι αναγκαία μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική στροφή, που θα προκύψει από τον δημιουργικό-παραγωγικό διάλογο και την κοινή δράση μεταξύ οργανώσεων, συνδικαλιστικών ενώσεων, κομμάτων, κινημάτων (Νερό, ΑΠΕ, Ορυκτά Καύσιμα, Καύση Απορριμμάτων, Προστασία Δασών κλπ) και επιμέρους πρωτοβουλιών (που αρκεί να έχουν κοινές πολιτικές αναφορές, στην υπεράσπιση της Δημοκρατίας και την προάσπιση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης).

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στην λογική της αντίληψης ενός Νέου Πρότυπου Ζωής, προτείνει μία Κοινωνική και Πολιτική Συνεργασία μεταξύ πολιτικών, απλών πολιτών, κινημάτων που θα συμφωνούν ότι η Κοινωνική Δικαιοσύνη και ένας Πράσινος πλανήτης είναι οργανικά δεμένα για το Νέο Πρότυπο Ζωής και απαραίτητος όρος για την επίτευξη του είναι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ βρίσκεται σε σημείο αύξησης της διείσδυσής της σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.
Μέσα από τον εξαιρετικό και πολιτικά πλούσιο διάλογο -που διήρκεσε 11 μήνες- ενσωματώθηκαν προτάσεις και θέσεις που δίνουν ένα διαφορετικό και συνάμα ρεαλιστικό πολιτικό στίγμα για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Ο δημοκρατικός δρόμος διαλόγου που έχει επιλεγεί και η δημοσιοποίησή του, αποτέλεσαν θετικό μήνυμα για ειλικρινή προσέγγιση με πολιτικές δυνάμεις που παρακολουθούν τις δραστηριότητες του κόμματος.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ έκλεισε ένα πολιτικό κύκλο και είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα της, που είναι η άμεση και περισσότερο εξωστρεφής, αναφορά της στην κοινωνία.
Βασικό, εξίσου σημαντικό, συνθετικό στοιχείο (μαζί με τις πολιτικές προτάσεις) στην πορεία αυτή, είναι ο τρόπος, το είδος, η ποιότητα των συλλογικοτήτων/προσώπων που η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ συνδιαλέγεται, συνομιλεί, συνεργάζεται και συμμαχεί.

Η διαβάθμιση του είδους των σχέσεων αποτελεί κριτήριο μελλοντικής συμπόρευσης.
Για την ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ οι πολιτικές συνεργασίες, οφείλουν να μεταφέρουν καθαρά μηνύματα προς τους πολίτες, τα οποία επιβάλλεται να είναι ρεαλιστικά, να στερούνται παραγοντισμών και κυρίως να αφορούν σε ομάδες και άτομα που θέλουν να προσφέρουν πραγματικά στην χειμαζόμενη ελληνική κοινωνία.

Δομικό στοιχείο της πολιτικής μας είναι:

  • Οι Προγραμματικές συγκλίσεις, που μπορούν να αφορούν σε ειδικά θέματα ή επιμέρους πολιτικές. Βασική προϋπόθεση είναι η ελάχιστη συμφωνία για το πολιτικό μας σχέδιο.
  • Η Αυτονομία των συνεργαζόμενων. Απαραίτητο στοιχείο συνεργασίας είναι ο αλληλοσεβασμός στην αυτονομία των συνεργαζόμενων. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θεωρεί ότι οι κοινωνίες (και η Ελληνική) αντιμετωπίζουν πολυποίκιλα προβλήματα και προκλήσεις, που είναι αδύνατον, να μπορούν να απαντήσουν εν συνόλω, τα πολιτικά κόμματα. Εφόσον μία συνεργασία βασίζεται σε κοινές πολιτικές συνισταμένες, θεωρούμε ότι έχει περισσότερες δυνατότητες προσφοράς προτάσεων και λύσεων.
  • Η επάρκεια Συμβιβαστικών αντιλήψεων που μπορούν να έχουν οι συμμετέχοντες. Εφόσον ο στόχος, από όλους, είναι μοναδιαία το «Κοινωνικά Καλό», τότε η οποιαδήποτε συνεργασία μπορεί να καρποφορήσει.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η συν-αντίληψη -αρχικά εκ μέρους των μελών και φίλων- περί των διαφορών των ειδών συνεργασιών.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ οφείλει να διατηρεί πολλές και σύνθετες σχέσεις με όλα τα κόμματα, τους φορείς και τις προσωπικότητες.
Η κατανόηση της διαφοροποίησης μεταξύ των εννοιών και συνάμα πρακτικών για Συνομιλία, Συμπόρευση, Συνεργασία, Συμμαχία, είναι κρίσιμη.
Σε όλες τις έννοιες είναι λειτουργικά σημαντική η διαφορά του πλαισίου και των στόχων, ώστε να γίνεται κατανοητή.
Οι Συνεργασίες δεν οδηγούν οπωσδήποτε σε Συμμαχίες και οι Συμμαχίες δεν οδηγούν οπωσδήποτε σε εκλογικές Συμμαχίες.
Συνεργασίες ή Συμμαχίες μπορούν να υπάρχουν σε πολλά μέτωπα και για πολλά και διαφορετικά θέματα (και εκτός των εκλογών).
Συνεπώς το είδος της εκάστοτε σύμπλευσης, αφορά κατ’ αρχήν στον σκοπό για τον οποίο γίνεται. Ο σκοπός χαρακτηρίζει το είδος (πχ. Συνεργασία, Συμμαχία, Εκλογική Συμμαχία, Συνεργασία για την Εργασία κλπ).

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ έχει αντιληφθεί και έχει δημοσιοποιήσει -από καιρό- τις απόψεις της περί ανεπάρκειας του πολιτικού συστήματος να συνομιλεί, να συνεργάζεται και να πράττει τα αυτονόητα, αλλά κυρίως έχει τονίσει την αδυναμία των πολιτικών φορέων να δώσουν λύσεις και όραμα στους Έλληνες Πολίτες.

Η αξιωματική Αντιπολίτευση ανεπαρκέστατη, έχοντας ακόμη τα βάρη και τις ευθύνες από τη διακυβέρνησή της, δημιουργεί περαιτέρω εσωστρέφεια και πιθανόν αξεπέραστα εσωτερικά προβλήματα. Ξεκομμένη από την κοινωνία και τα προβλήματα της, όπως ήταν και κατά την διάρκεια της διακυβέρνησής της, μοιάζει να την ενδιαφέρει περισσότερο πώς θα ξαναπάρει την κυβέρνηση ως αυτοσκοπό, λειτουργώντας ως ο δεύτερος πόλος του συστήματος, διαιωνίζοντας το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού μας συστήματος και της Δημοκρατίας μας που είναι ο δικομματισμός.

Η Ελλάδα βίωσε δεινά λόγω της εν τέλει εγκαθίδρυσης του δικομματικού συστήματος, δηλαδή ενός διχαστικού -στην βάση του- συστήματος που διαιρεί τους πολίτες και δεν συνθέτει, που δεν συν-υπολογίζει τις υγιείς δυνάμεις της χώρας και συνειδητά τις αποκλείει, με στόχο την κυριαρχία κομμάτων και ατόμων που λειτουργούν ιδιοτελώς ή και κατά παραγγελία συμφερόντων.
Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την αδικία, την απομόνωση, την απαξίωση. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ανεπάρκεια και την ιδιοτέλεια.

Το πολιτικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί, φέρει την κύρια ευθύνη για το κατάντημα της της χώρας και είναι αυτό που διαιωνίζει το πρόβλημα, ανακυκλώνοντας τα προβλήματα της κοινωνίας.
Κόμματα ξεπερασμένα από τις σύγχρονες ανάγκες, με ιστορικές ευθύνες.
Είναι αυτό που συνολικά αναφέρουμε ως ξεπερασμένο και παρωχημένο, ως Παλαιό Πολιτικό Σύστημα.
Η κρίση του πολιτικού συστήματος, συνιστά βασική γενεσιουργό αιτία της και κύριο ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια διεξόδου και ανάκαμψης.
Η σχετικοποιημένη ισχύ νόμων και θεσμών και παράλληλα το εκτεταμένο πλέγμα διαπροσωπικών, εξωθεσμικών σχέσεων πολιτικών κομμάτων και πολιτικών με τους πολίτες, οι πελατειακές σχέσεις και η διάχυτη παραβατικότητα αποτελούν άτυπο μεν, αλλά υπαρκτό και διαρκώς παρόντα παράγοντα της σύγχρονης κοινοβουλευτικής μας Δημοκρατίας.
Το κράτος, στα χέρια ιδιοτελών πολιτικών απετέλεσε το βασικό μέσον “εξόφλησης των οφειλών” των πελατειακών σχέσεων διασφαλίζοντας, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον, παντός τύπου και τρόπων σχέσεις συναλλαγής κομμάτων και πολιτικών με πολίτες.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ζητά από πολιτικούς σχηματισμούς, ομάδες διαλόγου, αυτόνομα πρόσωπα που αγωνίζονται για κοινές αξίες, να προχωρήσουμε μαζί στην δημιουργία ενός Αριστερού και Πράσινου πόλου. Να εγκαθιδρύσουμε έναν νέο ισχυρό πολιτικό πολιτισμό.

Συμμαχία Αριστερών και Πράσινων δυνάμεων

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ μπορεί  να γίνει ο πυρήνας, η αρχή και η αιχμή της μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής προσπάθειας για να μια σύνδεση των αριστερών, σοσιαλιστικών, οικολογικών και πράσινων δυνάμεων της χώρας, στην κατεύθυνση του κοινωνικού μετασχηματισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και δυνάμεων που αντιμάχονται τον νεοφιλελευθερισμό.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την συγκρότηση ενός ευρύτερου τόξου δυνάμεων με Δημοκρατικό, Αριστερό και Οικολογικό προσανατολισμό.
Για μας, κάθε συνεργασία πρέπει να έχει τελικό στόχο την παρέμβαση του Αριστερού και Πράσινου χώρου σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την πολιτική ζωή της χώρας, από οποιαδήποτε θέση, συμπεριλαμβανομένης της επιδιωκόμενης συμμετοχής στην εξουσία.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ έχει ήδη δοκιμάσει την πολιτική αυτή και με μεγάλη προσήλωση στους στόχους της συνεχίζει τις υπάρχουσες συνεργασίες και προσδοκά να τις εμπλουτίσει.

 

 

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option