Συνεργασίες

Κοινή Πολιτική Διακήρυξη – Προγραμματική Συμφωνία

Κοινή Πολιτική Διακήρυξη – Προγραμματική Συμφωνία
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οι κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες εκφράζονται μέσα από τα Πολιτικά Κόμματα και τις Κινήσεις που συμμετέχουμε σε αυτό το τολμηρό πολιτικό εγχείρημα, επιδιώκουμε και προωθούμε την κοινή συμπόρευση στη βάση κοινών αρχών, διαπιστώσεων, επιδιώξεων και μεθόδων προσέγγισης και ανάλυσης των κρίσιμων προβλημάτων που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία.
Επιχειρούμε να αλλάξουμε τον τρόπο συνεργασιών, με την συμμετοχή όλων από την βάση έως τις ηγεσίες, μέσα από την οργανωμένη δράση του καθένα μας.
Η παρούσα Προγραμματική Συμφωνία έχει, χωρίς να αποτελεί σε καμιά περίπτωση ευκαιριακό αυτοσκοπό, και εκλογικό ορίζοντα.

Στην ιστορική κρίσιμη περίοδο για τον πλανήτη και για τη χώρα μας  με την κλιματική κρίση, την φτώχεια, την εξαθλίωση, την κατασπατάληση των πεπερασμένων φυσικών πόρων, την ανασφάλεια και  τις μεγάλές καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον,  συναισθανόμενοι την  ιστορική  ευθύνη, αποφασίσαμε να δράσουμε από κοινού ώστε οι ιδέες και πολιτικές της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Οικολογίας, να περάσουν στην κοινωνία και να εφαρμοστούν.

Η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα πολιτικές συνεργασίες που δίνουν νέο περιεχόμενο στην Κοινωνική Δικαιοσύνη, την Αλληλεγγύη και την ποιότητα ζωής, το δικαίωμα στην Εργασία και προασπίζουν την Δημοκρατία, το Περιβάλλον, την Ελευθερία Έκφρασης και την Ελευθεροτυπία.
Η ενίσχυση των συλλογικών αγαθών και η διατήρηση σε κοινωνικό έλεγχο των δημόσιων αγαθών είναι αναγκαιότητα.

Σήμερα, η χώρα ακροβατεί ανάμεσα σε μια αποτυχημένη, επικίνδυνη κυβέρνηση και μια αμήχανη και χωρίς όραμα και λύσεις, αντιπολίτευση που αδυνατεί να προσφέρει όραμα και λύσεις.
Οι δημοκρατικοί θεσμοί απειλούνται και παραβιάζονται, το πολιτικό σύστημα παραπαίει αδυνατώντας να πείσει ένα σημαντικό τμήμα του λαού ώστε να συγκροτηθεί μια ισχυρή δημοκρατική πλειοψηφία που θα ενεργοποιήσει τη χειμαζόμενη και αδρανούσα ελληνική κοινωνία.
Το κενό που δημιουργείται από τη δυσλειτουργία και την ανυποληψία του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος καραδοκούν να το εκμεταλλευτούν οπισθοδρομικές, ακροδεξιές και υπερσυντηρητικές κοινωνικές μειοψηφίες.

Οικονομία – Κοινωνία – Περιβάλλον – Δημοκρατία βρίσκονται σε συνεχή και ρευστή αλληλεπίδραση και μόνο μια συνολική πολιτική προσέγγιση, μια ουσιαστική ρήξη με το παρελθόν μπορεί να άρει τις ανισότητες, την αναξιοκρατία, τις αδικίες και τον κοινωνικό αποκλεισμό που έχουν επικρατήσει ως αποτέλεσμα της κυριαρχίας του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, μετά την κατάρρευση του διπολικού κόσμου, το 1989.

Για τους βασικούς τομείς που απασχολούν τον κάθε πολίτη -Θεσμοί, Οικονομία, Περιβάλλον, Κλιματική Κρίση, Ευημερία, Υγεία και κοινωνική φροντίδα, Εκπαίδευση και Πολιτισμό, Δικαιώματα, Διεθνή παρουσία της χώρας– οι προτάσεις μας είναι, συνοπτικά, οι ακόλουθες:

ΘΕΣΜΟΙ
Η φθορά και η αδυναμία των δημοκρατικών μας θεσμών να ανταποκριθούν στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό, πολιτιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον είναι ολοφάνερη.
Βουλή, Κόμματα και δικαστική εξουσία έχουν, σε μεγάλο βαθμό, απαρχαιωθεί και απαξιωθεί και είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε συνταγματικές αλλαγές για τους νέους θεσμούς της Ελλάδας του 21ου αιώνα έχοντας την απαραίτητη λαϊκή νομιμοποίηση και με την ενεργοποίηση των κοινωνικών  δυνάμεων εντός και εκτός Ελλάδας.
Ζητήματα όπως η συνταγματική πρόβλεψη για τις θητείες των αιρετών αντιπροσώπων του λαού, η διαρκής λογοδοσία τους, η αδιαφάνεια στην λειτουργία τους, η συνταγματική κατοχύρωση ενός μόνιμου αναλογικού εκλογικού συστήματος είναι επείγοντα κοινωνικά αιτήματα που δεν μπορούν να μένουν άλλο αναπάντητα.

Η διάκριση των εξουσιών, η ανεξαρτησία και αυτονομία τους είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την λειτουργία της Δημοκρατίας.

Ακόμη, οι σχέσεις και οι ρόλοι Κράτους και Εκκλησίας πρέπει να διαχωριστούν.

Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας λειτουργίας, ως μόνιμη θεραπεία στο φαύλο κύκλο των πελατειακών σχέσεων.

Επίσης, είναι αναγκαία η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία, τους πόρους και τις σχέσεις των ΜΜΕ με την Εξουσία. Η ενημέρωση στην Ελλάδα έχει παραδοθεί στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που κατέχουν τα ΜΜΕ,  με αποτέλεσμα  την σε μεγάλο βαθμό κατευθυνόμενη ενημέρωση και την κατάταξη της χώρας μας στις τελευταίες θέσεις στο κόσμο από άποψη ελευθεροτυπίας.

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ελευθερία του λόγου, που βρίσκεται στον πυρήνα κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, διασφαλίζοντας ότι οι κοινωνικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα στη δημόσια σφαίρα.

Υποστήριξη των λογισμικών ανοικτού κώδικα, που διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων στην κοινωνία της πληροφορίας, προσφέροντας τα εργαλεία για ουσιαστική συμμετοχή και πραγματική δημοκρατία.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
H Ελλάδα παραμένει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη στην Ευρώπη παρά τις κάποιες  μεταρρυθμίσεις. Η αυτοδιοίκηση των περιφερειών παραμένει με κουτσουρεμένες  αρμοδιότητες, στη σκιά των αποκεντρωμένων κρατικών διοικήσεων.
Η πολιτική μας θέτει στο επίκεντρο την αποκέντρωση και την τοπική δράση και συνολικά την αυτοδιοίκηση ως φυσικό κύτταρο της δημόσιας ζωής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουμε στο παρόν εγχείρημα επιδιώκουμε τον ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας, του παραγωγικού-καταναλωτικού μοντέλου, των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής οργάνωσης, τέτοιο που να υπηρετεί την κοινωνία, να διασφαλίζει βιώσιμη ευημερία για όλους και να σέβεται το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Απαιτείται ένα διαφορετικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης για την αειφόρα ανάπτυξη της Οικονομίας, με γνώμονα τα δικαιώματα των εργαζομένων και των παραγωγών, την προστασία των καταναλωτών, των πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας και του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

Η πρότασή μας αμφισβητεί την τρέχουσα καταναλωτική αντίληψη που οδηγεί αναπόφευκτα σε μια οικονομική μεγέθυνση χωρίς όρια, θέτει όρια στην ανθρώπινη παρέμβαση στα οικοσυστήματα, εισάγει την έννοια της ενεργειακής δικαιοσύνης, επιδιώκει την αυτάρκεια της χώρας στα σημαντικά αγροτικά προϊόντα και ταυτόχρονα προωθεί τις εξαγωγές.

Οικονομία της βιωσιμότητας, της αποκέντρωσης, της ανθεκτικότητας και της δικαιοσύνης.

Οι τιμές των κοινωνικών αγαθών είναι αναγκαίο να καθορίζονται μέσα από έναν διαρκή δημόσιο διάλογο.

Η θέσπιση κατώτατου μισθού, σε συνάρτηση με την παραγωγικότητα της εργασίας, το ύψος του οποίου θα καλύπτει τις βασικές βιοτικές ανάγκες όλων, είναι επίσης επείγουσα προτεραιότητα.

Φορολογική πολιτική που θα συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση σε βιώσιμη κατεύθυνση, θα λειτουργεί αναδιανεμητικά στηρίζοντας τους εργαζόμενους, τα ευάλωτα και φτωχοποιημένα στρώματα, θα ενισχύει την αποκέντρωση, θα στηρίζει παραγωγικές επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα κάλυψης βασικών αναγκών, επιχειρήσεις και άτομα στους τομείς μόρφωσης και πολιτισμού και θα προστατεύει το περιβάλλον.

Η εξειδίκευση των θέσεων μας για την Οικονομία συνιστά ξεχωριστό κεφάλαιο και θα ακολουθήσει σύντομα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
Το περιβάλλον  βρίσκεται  σήμερα στο στόχαστρο  της ολομέτωπης  επίθεσης  των πολυεθνικών. Τα οξυμένα  περιβαλλοντικά προβλήματα προστίθενται στα άλλα μεγάλα  προβλήματα των καιρών, όπως η αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού και ο επιχειρούμενος, σε παγκόσμια κλίμακα, περιορισμός των δημοκρατικών και εργασιακών δικαιωμάτων των πολιτών.

Επιβάλλεται, λοιπόν, μια αποφασιστική στροφή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με ταυτόχρονη ριζική αναπροσαρμογή των δεικτών ευημερίας και ποιότητας ζωής. Αν δεν πάρουμε, σήμερα κιόλας, αυτές τις αποφάσεις, οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες.

Η κυκλική οικονομία, η αποκέντρωση των οικονομικών, παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η αειφορία, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία –σε συνδυασμό με τη σταδιακή και ταχύτερη ενεργειακή μετάβαση προς ένα σύστημα μηδενικών εκπομπών και την απαλλαγή από τα ορυκτά  καύσιμα, αποτελούν βασικές επιλογές.
Η υιοθέτηση Σύγχρονου Εθνικού Σχεδίου για την χρήση και την χωροταξία των ΑΠΕ θα αποτελέσει βασικό μοχλό για την κοινωνικο-οικονομική αλλαγή με όρους προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η επείγουσα μετάβαση σε πιο ήπιους, φιλικούς προς τον πλανήτη, τρόπους άντλησης ενέργειας, κάτι που επιβάλλεται από την ήδη σοβούσα Κλιματική Κρίση, απαιτεί ριζικές αλλαγές στη Νομοθεσία, αλλαγές που θα είναι απέναντι στο παγκόσμιο και εγχώριο οικονομικό σύστημα, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Η προστασία του Περιβάλλοντος και της Φύσης διατελεί σε διαρκή και αναπόδραστη συνάρτηση με τα πανανθρώπινα αιτήματα για ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αποκέντρωση και  εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας σε συνέργεια με τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς εκπτώσεις ούτε στην προστασία της φύσης ούτε στη συνολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Σήμερα χρειάζεται ένας συστηματικός ενεργειακός αναπροσανατολισμός προς ένα ενεργειακό σύστημα μηδενικών εκπομπών.
Το πρώτο βήμα είναι να συνταχθεί ένα χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης από τα  ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο).

Αναγνωρίζουμε τα οφέλη των ΑΠΕ στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.
Υποστηρίζουμε όμως κατά προτεραιότητα την αυτοπαραγωγή, την ουσιαστική χρήση του εργαλείου των ενεργειακών κοινοτήτων και την ορθή χωροθέτηση των ΑΠΕ.

Ο μακροχρόνιος ενεργειακός προσανατολισμός της χώρας θα πρέπει να επανεξεταστεί.
Σήμερα η χώρα μας χρειάζεται ένα μορατόριουμ για την επανεξέταση των πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Θα πρέπει να τεθεί σε βάσεις που να διευκολύνουν τη διείσδυση καινοτόμων ενεργειακών εφαρμογών, να αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη ενεργειακή φτώχεια, να χρησιμοποιούν νέες εξελιγμένες τεχνολογίες, να διαχέουν τα οικονομικά οφέλη και τους διαθέσιμους Ευρωπαϊκούς πόρους στην κοινωνία και να περιλαμβάνουν εκτεταμένες διαδικασίες διαβούλευσης με κατεύθυνση την τελική αποδοχή της κοινωνίας ως ένα νέο εθνικό κοινωνικό συμβόλαιο αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΕΙΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει μεγάλες αλλαγές στην Αθήνα και άλλες πυκνοδομημένες πόλεις.
Προτείνουμε σχέδια αναπλάσεων  στα κέντρα των πόλεων αυξάνοντας το πράσινο με ανασχεδιασμό και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, που θα υλοποιείται σε στάδια εφαρμογής.
Απαιτείται ένα τολμηρό σχέδιο και μελετημένες επεμβάσεις σε ευρύτερες περιοχές πολλών οικοδομικών τετραγώνων.
Για να γίνουν τόσο τολμηρές και αναγκαίες παρεμβάσεις απαιτείται νέο θεσμικό πλαίσιο, που θα ρυθμίζει θέματα συνιδιοκτησιών, παραχωρήσεων ή ανταλλαγής ιδιοκτησιών κ.α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η δημόσια δωρεάν παιδεία απευθύνεται σε όλους.

Παιδεία που διαμορφώνει ελεύθερα και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες πέρα από τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, με ίσες ευκαιρίες για όλους στη μόρφωση, στη συνεργασία, αποδοχή και αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών.

Άμεση προτεραιότητα συνιστά η μόνιμη πρόσληψη όσων εκπαιδευτικών απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, στη γενική και στην ειδική εκπαίδευση, και παράλληλα ο οριστικός τερματισμός του αναχρονιστικού και άδικου θεσμού της αιχμαλωσίας των αναπληρωτών.

Η επαναφορά των μαθημάτων των καλλιτεχνικών και κοινωνικών επιστημών, παράλληλα με την πρόταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αποτελούν στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας προς τους μελλοντικούς πολίτες της χώρας, όπως και η ουσιαστική ενίσχυση της χρηματοδότησης της πανεπιστημιακής επιστημονικής έρευνας.

Η απομάκρυνση της αστυνομίας από τα Πανεπιστήμια, με παράλληλη προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου και η ανάληψη της ασφάλειας των πανεπιστημιακών χώρων από τις ακαδημαϊκές αρχές σε συνεννόηση με το Σώμα των διδασκόντων και τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών είναι η δημοκρατική λύση σε ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί τα ΑΕΙ και την πολιτική ζωή εδώ και χρόνια.

Επιπλέον, ένα υπουργείο Παιδείας χωρίς τα Θρησκεύματα (που μπορούν να ενταχθούν σε μια νεοσύστατη Γενική Γραμματεία) παραμένει μια επιτακτική, εκσυγχρονιστική απαίτηση.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κρίνεται θετική εφόσον θα διενεργείται από ανεξάρτητες επιστημονικές αρχές, χωρίς καμιά κομματική ή κυβερνητική εξάρτηση και αντί του τιμωρητικού χαρακτήρα θα επιδιώκει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, όπου προκύπτουν σχετικές ανάγκες

Τα χρόνια θεσμικά και οικονομικά προβλήματα των ανθρώπων του Πολιτισμού, που οφείλονται στην απουσία μιας μόνιμης κρατικής, νομοθετικής και χρηματοδοτικής, πολιτικής στήριξης όλων των εκφάνσεων της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, πρέπει επιτέλους να διευθετηθούν.

Εικαστικές τέχνες, Μουσική και Χορός, Εκδόσεις και Βιβλίο, Θέατρο και Κινηματογράφος, συνιστούν το σύγχρονο πρόσωπο της χώρας και γι’ αυτό απαιτείται η μέγιστη δυνατή φροντίδα εκ μέρους της Πολιτείας.

Ο Πολιτισμός μπορεί να συμβάλει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης φτάνει να αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία ως προτεραιότητα και όχι ως πάρεργο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Η δημιουργία υποδομών όπως οι δημόσιες και σχολικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά κέντρα είναι επίσης προϋπόθεση για την όποια πολιτιστική ανάπτυξη.
Πέρα από τη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζομένων των σχετικών κλάδων, η ενδυνάμωση του πολιτισμού θα στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην πιεστική καθημερινότητα της σύγχρονης εποχής.

ΥΓΕΙΑ
Η υγεία αποτελεί κοινό αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουν εξίσου πρόσβαση όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες.

Ο καθένας που διαμένει στη χώρα μας έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, το εισόδημα και τον τόπο διαμονής του.

Οι προκλήσεις της κλιματικής και οικολογικής κρίσης, αλλά και της πανδημίας, επιβάλλεται να συνδεθούν με την υγεία ανθρώπων και οικοσυστημάτων.

Βασικές προτάσεις μας είναι:

  • Η αποκέντρωση του ΕΣΥ.
  • Κανείς ανασφάλιστος, δωρεάν δημόσια περίθαλψη και προληπτική ιατρική για όλους.
  • Η εκπόνηση Υγειονομικού Χάρτη και η ένταξη των Υγειονομικών Περιφερειών στις Διοικητικές περιφέρειες.
  • Η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως βάση του ΕΣΥ που απαιτεί 12.000 γιατρούς και περί τις 30.000 παραϊατρικό προσωπικό.
  • Η ανάπτυξη Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και Κρατικής Φαρμακαποθήκης.
  • Η επανεκτίμηση της νομοθεσίας που διέπει το φάρμακο.

Η αυτοδύναμη μεταπτυχιακή εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτών με έξοδα του Δημοσίου παράλληλα με τη σύσταση Συντονιστικών Οργάνων των Επιστημονικών Επιτροπών και των Ακαδημιών του ΕΣΥ.

Η εξέλιξη των ιατρών του ΕΣΥ να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και όχι μόνο με βάση τον χρόνο προϋπηρεσίας.

Ο διπλασιασμός του ποσοστού του ΑΕΠ για την Υγεία.

Η διαρκής πειστική και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών για θέματα υγείας – όπως οι εμβολιασμοί και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας κατά την τρέχουσα περίοδο της Πανδημίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υιοθετούμε την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016), με τη δέσμευση μας για την έμπρακτη εφαρμογή, ενίσχυση και ενδυνάμωση των προνοιών τους, σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής ζωής και για όλους τους κατοίκους του τόπου μας – γηγενείς και πρόσφυγες/μετανάστες.

Αναγνωρίζουμε ότι η αξιοπρέπεια και τα ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα όλων των μελών της κοινωνίας μας αποτελούν τη θεμέλιο λίθο για κοινωνική δικαιοσύνη και ειρήνευση, με σκοπό την ατομική και κοινωνική ευημερία και πρόοδο.

Πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα όλων, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, χρώμα, εθνοτική καταγωγή ή κοινωνική προέλευση, γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία, πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητας φύλου.

Η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει τις συνθήκες ώστε καθένας να απολαμβάνει ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να παρέχει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και οπωσδήποτε τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες.

Τασσόμαστε εμφατικά κατά του κοινωνικού αποκλεισμού των πλέον ευαίσθητων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Κοινωνική δικαιοσύνη ως θεμέλιο λίθο μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας.
Διαγενεακή δικαιοσύνη όχι μόνο ως προς τα δικαιώματα των επερχόμενων γενεών αλλά και ως προς αυτά που διασφαλίζει η δική μας γενιά στις απερχόμενες.

Αλληλεγγύη σε όλες τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές ή άλλες σχέσεις, τόσο μεταξύ των μελών της κοινωνίας όσο και στις σχέσεις μεταξύ των κοινωνιών.

Το δικαίωμα στη στέγη είναι αναγκαία συνθήκη της ανάπτυξης της προσωπικότητας και αυτονομίας του ατόμου. Η ύπαρξη αστέγων προκαλεί τα ανθρωπιστικά αισθήματα,  τις αξίες του Δυτικού Πολιτισμού και του Κράτους Δικαίου.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Για το προσφυγικό–μεταναστευτικό ζήτημα εργαζόμαστε για μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση, με τη στήριξη των λαών και των περιοχών που πλήττονται, με στόχο ακριβώς να μειωθούν οι αιτίες των προσφυγικών ροών.
Θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη, αλλά και την πατρίδα μας την Ελλάδα. ένα ασφαλές μέρος για όλους.
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό αντί να δημιουργήσει το έδαφος για συνεκτική πολιτική και να γίνει ο καταλύτης της αλλαγής του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης, μετατράπηκε σε ένα φαινόμενο που αναδεικνύει προβλήματα στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας, τις διμερείς σχέσεις χωρών, την ασφάλεια συνόρων, τις γεωπολιτικές αλλαγές, τη συνοχή των κοινωνιών, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Μετατράπηκε σε ένα φαινόμενο που ενέχει ακόμη και τον κίνδυνο αμφισβήτησης της ιδέας της Δημοκρατίας.
Η ΕΕ έχει τεράστιες ευθύνες στην αντιμετώπιση του διαχρονικού αυτού θέματος, διότι το αντιμετωπίζει συνειδητά με στρουθοκαμηλισμό.
Θέλουμε όλες οι πολιτικές και οι υπηρεσίες να αναγνωρίζουν την πολυμορφία όλων των ανθρώπων και τη συμβολή τους στην οικονομία, τον πολιτισμό και τις κοινωνίες μας.
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η αλληλεγγύη και η μη διακριτική μεταχείριση αποτελούν βασικές αξίες και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των αρχών μας.

Έχουμε καθήκον να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που φτάνουν στα σύνορα της Ευρώπης, ζητώντας ασφαλές καταφύγιο, προστατεύονται επαρκώς, εξασφαλίζοντας παράλληλα νόμιμες διόδους μετανάστευσης.

Απορρίπτουμε την υπονόμευση οποιασδήποτε ελευθερίας ή θεμελιωδών δικαιωμάτων που προκύπτουν από εθνικιστικές, ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις, που απειλούν την ανοιχτή και δημοκρατική ποιότητα της κοινωνίας μας, οι οποίες δυστυχώς βλέπουμε να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος όλο και περισσότερο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Απαιτούμε ριζική αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ, μέσω της νομοθεσίας που αποτελεί μέρος του Νέου Συμφώνου για τη μετανάστευση, έτσι ώστε οι αιτούντες άσυλο να μπορούν να επιλέγουν τη χώρα στην οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άσυλο, να μοιράζονται δίκαια στις χώρες της ΕΕ, και να υπάρχουν υποχρεωτικές ρήτρες συμμόρφωσης για όλες τις χώρες της ΕΕ, με την υιοθέτηση μιας ενιαίας πολιτικής από όλα τα κράτη

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στην προστασία και τα δικαιώματα των ζώων –οικόσιτων, εκτρεφόμενων και της άγριας πανίδας– και ταυτόχρονα υποστηρίζουμε κάθε πολιτική που στοχεύει στη βελτίωση της ευζωίας τους.

Αναγνώριση των ζώων ως συναισθανόμενων πλασμάτων με δικαιώματα σε αξιοπρεπή διαβίωση σύμφωνη με τις φυσικές τους ανάγκες και συμπεριφορές, στη μεταχείρισή τους με τον σεβασμό που οφείλουμε σε όλες τις όψεις της ζωής, στην παράλληλη μετάβαση της κοινωνίας μας σε υπεύθυνα πρότυπα διατροφής από άποψη περιβάλλοντος, υγείας, αλλά και ευζωίας των ζώων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Προτεραιότητα η αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής με στόχο την ευημερία των πολιτών σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο και ρευστό διεθνές περιβάλλον με πολλούς, αντιτιθέμενους πόλους ισχύος και υπερεθνικών εξουσιών.

Στοχεύουμε στην προώθηση της Ειρήνης, της καλής γειτονίας και συνεργασίας με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τις αποφάσεις του ΟΗΕ (ειδικά αυτές που αναφέρονται στο Δίκαιο της Θάλασσας). Οι νέες συνθήκες που δημιουργεί η οικολογική κρίση επιβεβαιώνουν την πάγια αντίληψή μας ότι οι γείτονες κάθε χώρας είναι πολύτιμοι και απαραίτητοι συνεργάτες, ενώ δεν υπάρχουν πια περιθώρια για νέες εξορύξεις ορυκτών καυσίμων ούτε με αντιπαράθεση, ούτε με συνεκμετάλλευση, καθώς αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με το σχέδιο της ενεργειακής μετάβασης προς μηδενικές εκπομπές.

Η χώρα μας έμπρακτα πρέπει να ενισχύσει της σχέσεις συνεργασίας, τους διπλωματικούς και πολιτισμικούς δεσμούς με όλες τις χώρες των Βαλκανίων, της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, της Παρευξείνιας Ζώνης, εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά πλεονεκτήματά της. Ζωτικής σημασίας είναι η επιδίωξη ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος για όλες τις χώρες της περιοχή

Οι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί και η σύνδεσή τους με την παραγωγή κέρδους των πολυεθνικών δημιουργούν, εκτός των άλλων, συνθήκες σημαντικής οικολογικής κρίσης και είναι επίσης σε αντίθεση με το σχέδιο της ενεργειακής μετάβασης προς μηδενικές εκπομπές.
Κάτι τέτοιο θα έφερνε πιο κοντά τον κίνδυνο μιας τεράστιας οικολογικής κρίσης και παράλληλα θα συντηρούσε μια μόνιμη εστία αντιπαραθέσεων και δαπανηρών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Επίσης, υποστηρίζουμε μια δίκαιη, ισορροπημένη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος, με την πλήρη αποχώρηση του τουρκικού στρατού κατοχής, τον τερματισμό του εποικισμού και την κατάργηση του συστήματος των εγγυήσεων του 1960.

Απαραίτητη κρίνεται, τέλος, η δημιουργία ενός ευέλικτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Στρατηγικής.

Πρωτοστατούμε στην προοπτική μίας ενωμένης Ευρώπης των Λαών, με βάση τις αρχές τις ισοτιμίας και του αλληλοσεβασμού, χωρίς αδιαφανείς ηγεμονίες, με σεβασμό στις αξίες του  ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισονομίας και του σεβασμού της πολυπολιτισμικότητας, αναλαμβάνοντας τις ιστορικές ευθύνες της για την βιώσιμη ευημερία των πολιτών και  την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

———————————————-

Η παρούσα Κοινή Πολιτική Διακήρυξη συνιστά και μια Πολιτική Πρόσκληση στις, υπαρκτές σήμερα, όμορες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.
Ταυτόχρονα παραμένει ανοιχτή σε προτάσεις, βελτιώσεις και αναπροσαρμογές, πάντα με άξονα τις βασικές, Δημοκρατικές –Σοσιαλιστικές, Αριστερές και Πράσινες– αρχές που διέπουν το όλο εγχείρημά μας.

 

 

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option