ΔΤ Στο 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: 24/11/2021
Ώρα:                12:00

Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής

Στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν ο προβληματισμός, η ανταλλαγή απόψεων, η κατάθεση ερευνητικών δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών πάνω στα κρίσιμα ζητήματα της περιβαλλοντικής αλλαγής και της πολυπολιτισμικότητας που απασχολούν διεθνώς τις σύγχρονες κοινωνίες και  την παιδαγωγική-εκπαιδευτική κοινότητα.
Η δημιουργία ενός παιδαγωγικού μοντέλου που θα υιοθετεί την πολιτισμική, κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία και θα διαπαιδαγωγεί ενεργούς πολίτες με κριτικό πνεύμα που θα γίνουν παράγοντες αλλαγών προς την κατεύθυνση της ανάδειξης, προώθησης και επίλυσης των ζητημάτων, είναι το ζητούμενο και για την ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

Στα πλαίσια αυτά η σ. Α. Χατζηπαναγιωτίδη / Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Frederick University of Nicosia και μέλος της Πράσινης Αριστεράς, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “Δημιουργώντας ένα δίγλωσσο ήθος”.
Ανάμεσα σε άλλα ανέφερε:
“Προκύπτουν, ωστόσο, τα ακόλουθα ερωτήματα ως προς  την κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη στα παιδιά με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία:
– Τι προσπάθειες έχουν γίνει να ελεγχθούν οι στάσεις των νηπιαγωγών απέναντι στην εθνότητα των παιδιών και τη μητρική τους γλώσσα;
– Τι προγράμματα κατάρτισης έχουν διεξαχθεί για την κατανόηση του ρατσισμού και ιδιαίτερα του γλωσσικού ρατσισμού;
– Τι γνωρίζουμε για την κουλτούρα και τις γλωσσικές εμπειρίες των παιδιών που θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατάκτηση της ελληνικής και την υποστήριξη της μητρικής γλώσσας και κουλτούρας;
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη κατάλληλων εννοιών, γνώσης, στάσεων και δεξιοτήτων είναι ουσιώδη αν οι παιδαγωγοί επιθυμούν σοβαρά να αναπτύξουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και τις στρατηγικές διδασκαλίας και υποστήριξης.
Όταν σκεφτούμε τι αντιμετωπίζουν τα παιδιά που πρόκειται να γίνουν δίγλωσσα είναι σαφές ότι θα έπρεπε να τους παράσχουμε κάθε υποστήριξη.
και κατέληξε: “…. Σε νηπιαγωγεία, ορισμένοι εκπαιδευτικοί μπορεί να θεωρούν ότι το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για τα ελληνικά απαιτεί από αυτούς να τα ενθαρρύνουν να χρησιμοποιούν τα τυπικά ελληνικά από την αρχή. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ βλαπτικό για τα παιδιά που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Αυτό όχι μόνο θα κλόνιζε την εμπιστοσύνη τους αλλά και θα τα έκανε απρόθυμα να μιλούν με αποτέλεσμα να χάνουν την αναγκαία αλληλεπίδραση στη διάρκεια των δραστηριοτήτων που είναι ζωτικές στη διανοητική τους ανάπτυξη.
Όπου είναι δυνατόν, τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν καθοδήγηση και συνομιλία στη γλώσσα καταγωγής τους.
Τι στρατηγική έχει το περιβάλλον σας; Είναι φανερό ότι συγκεκριμένες και πρακτικές δραστηριότητες για τα παιδιά, σε καθημερινή βάση, δίνοντας/δημιουργώντας  ευκαιρίες να ακούνε το φυσικό πρότυπο της ελληνικής, θα βοηθήσει στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας.

Για την ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ σκοπός της Παιδείας είναι ο “αυτεξούσιος άνθρωπος”,  με τη δόμηση μιας συγκεκριμένης προσωπικότητας, χαρακτηροδομής και συμπεριφοράς. Αγωνιζόμαστε για την δημιουργία μίας διαφορετικής κοινωνίας, που προϋπόθεσή της είναι η “γέννηση” ενός διαφορετικού ανθρώπου.
Ο όρος Παιδεία σηματοδοτεί τη διαρκή αγωγή, διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση του ανθρώπου και δεν αποτελεί μόνο ένα εκπαιδευτικό σύστημα των νέων εντός των σχολικών κτιρίων.
Η πρότασή μας για την Παιδεία είναι αλληλένδετη με την αναζήτηση ενός Νέου Πρότυπου Ζωής, το οποίο θέλουμε να αφηγηθούμε και να προτείνουμε ως διέξοδο από την όποια κρίση.
Κυρίαρχη παιδαγωγική επιλογή για την πολιτική μας στην Παιδεία είναι η δημιουργία αυτεξούσιων ανθρώπων”.

Περισσότερα για την “Πολιτική για την Παιδεία”: https://www.prasini-aristera.gr/h-politiki-gia-tin-paideia/
Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option