ΔΤ Δικαίωμα ψήφου στον απόδημο Ελληνισμό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερ.:   15/4/2021
Ώρα:      12:00

Δικαίωμα ψήφου στον απόδημο Ελληνισμό

Είναι γεγονός πως ο απόδημος Ελληνισμός αποτελεί αδιάσπαστο κομμάτι του εθνικού κορμού.
Στο παρελθόν υπήρξαν πολλές προσπάθειες των απόδημων για να αποκτήσουν το δικαίωμα ψήφου του απόδημου Ελληνισμού από τον τόπο διαμονής τους.  Πρωτοστάτησαν τόσο το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, όσο και οι Ομοσπονδίες τους.
Δυστυχώς έμειναν άκαρπες οι προσπάθειες τους και σήμερα υπάρχουν πολλές προτάσεις, ανάλογα με τις σκοπιμότητες που ακολουθεί το κάθε κόμμα.

Η δική μας πρόταση είναι:

 1. να δημιουργηθεί σε κάθε χώρα διαμονής Ελλήνων ένας εκλογικός κατάλογος με τους απόδημους οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα τους στις εθνικές εκλογές,
 2. βασική προϋπόθεση για το δικαίωμα του «εκλέγειν» είναι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια,
 3. ταυτόχρονα, προτείνουμε την δημιουργία κριτηρίων (για όσους δεν έχουν ιθαγένεια) όπως:
  • απόδειξη διαβίωσης στην Ελλάδα για 1 έτος τα τελευταία 10 έτη
  • απόδειξη συνεχούς οικονομικής δραστηριότητας (επαγγελματικής ή προσωπικής) στην Ελλάδα για τα τελευταία 5 έτη,
  • οι ηλικίες 17-30 ετών, ακολουθούν το δικαίωμα των γονέων, εκτός και εάν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια,
 4. το εκλογικό δικαίωμα μπορεί να ασκείται σίγουρα στα Ελληνικά Προξενεία ή στην Ελληνική Πρεσβεία, αλλά και με όλους τους τρόπους που το Ελληνικό Κράτος θα αποφασίσει (προτείνουμε αποδοχή της επιστολικής και διαδικτυακής ψήφου, μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού),
 5. δημιουργία ξεχωριστής εκλογικής περιφέρειας Αποδήμων, ώστε να αποκτήσουν και φωνή στην Ελληνική Βουλή. Με αυτόν τον τρόπο ο απόδημος ελληνισμός θα συμμετέχει ενεργά στο πολιτικό γίγνεσθαι της Ελλάδας και θα προωθεί τα θέματα που τον αφορούν.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ εκτιμά ότι η πολιτική εργαλοιοποίηση, ακόμα και των Αποδήμων(!) είναι απαράδεκτη και το πολυετές ζήτημα απαιτείται να λυθεί άμεσα.

Γραφείο Τύπου
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 

 

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option