Γ. Στράκος “Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό”

Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό

του Γιάννη  Στράκου

Ο Απόδημος Ελληνισμός αριθμεί 7.000.000 άτομα και είναι διασκορπισμένος σε όλες τις ηπείρους.
Δυστυχώς την τελευταία δεκαετία η πολιτεία δεν βοήθα στην οργάνωση του αλλά αντιθέτως καταργεί κυρίως τα σχολεία μητρικής γλώσσας, ιδίως στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα πολλά ελληνόπουλα τρίτης και τέταρτης γενιάς να μην γνωρίζουν τα ελληνικά. Άφησαν μόνο μερικά τμήματα μητρικής γλώσσας και έτσι αναγκάζονται πολλά παιδιά που θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μητρικής γλώσσας να πρέπει να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, οδηγώντας έτσι στην μείωση του αριθμού παιδιών που παρακολουθούν τα μαθήματα.

Η οργάνωση του απόδημου ελληνισμού είναι κυρίως στις ελληνικές κοινότητες, στους εθνικοτοπικούς συλλόγους, σε πολιτιστικούς συλλόγους και σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Επίσης έχουν δημιουργήσει τα δευτεροβάθμια όργανα τους, όπως η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων, Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης , κ.ο.κ. Στις χώρες διαμονής τους λειτουργούν και ελληνορθόδοξες ενορίες που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε το φαινόμενο, κυρίως στην Ευρώπη, να διαλύονται Κοινότητες, να μειώνεται ο αριθμός μελών των Συλλόγων και να υπολειτουργούν.

Θα πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπο να συμβάλλει στην οργάνωση του απόδημου ελληνισμού και κυρίως να συμβάλλει στην επίλυση τυχών προβλημάτων τους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επαναλειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος.

Η οργάνωση του Σ.Α.Ε. θα μπορούσε να είναι η εξής.

  • Να αποτελείται από πέντε Περιφέρειες, οι οποίες θα είναι, της Ευρώπης, των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Ασίας-Αφρικής, Ωκεανίας και τέλος Βόρειας και Νότιας Αμερικής.
  • Τα Περιφερειακά Συμβούλια θα διοικούνται από μικρό αριθμό Συντονιστικών Επιτροπών όπου επικεφαλής θα είναι ο Συντονιστής.
  • Ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργηθεί και το Παγκόσμιο Συμβούλιο του Σ.Α.Ε. το οποίο θα αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία καθώς και τους Συντονιστές των Περιφερειακών οργάνων.
  • Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις θα πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια, όπως και οι Παγκόσμιες Συνελεύσεις.
  • Οι αντιπρόσωποι των Συνελεύσεων θα πρέπει να εκλέγονται από κάθε χώρα διαμονής τους με καθολική ψηφοφορία από τους απόδημους και η θητεία τους να είναι για τρία χρόνια.
  • Το Σ.Α.Ε. θα πρέπει να έχει διεκδικητικό, συμβουλευτικό και εισηγητικό ρόλο στην πολιτεία.
  • Ταυτοχρόνως θα μπορεί να πραγματοποιεί εκδηλώσεις στις χώρες διαμονής τους που θα προωθούν τα εθνικά θέματα της Ελλάδας και Κύπρος καθώς και την διαφήμιση των Προϊόντων μας και η προώθηση του Τουρισμού.
  • Ο ρόλος των μαζικών φορέων του απόδημου ελληνισμού άλλαξε. Θα πρέπει να προωθούνε τον ελληνικό πολιτισμό στις χώρες διαμονής τους, τόσο τον κλασσικό όσο και τον σύγχρονό.

Ένα άλλο βήμα που θα μπορούσε να συμβάλλει στην σύσφιξη των σχέσεων των απόδημων με την Ελλάδα είναι η επαναλειτουργία του δικτύου Απόδημων Ελλήνων Αιρετών και η συνεργασία του με την ΚΕΔΕ.
Επίσης οι Έλληνες απόδημοι Αιρετοί θα μπορούσαν να προωθήσουν την αδελφοποίηση Ελληνικών Δήμων με Δήμους του Εξωτερικού προς όφελος και των δύο και με ανταλλαγή μαθητών, πολιτιστικών φορέων και η εκμάθηση των γλωσσών των αντίστοιχων χωρών αδελφοποίησης.

Σημαντικό ρόλο μπορούν να αναλάβουν και οι Σύλλογοι Ελλήνων Επιστημόνων του εξωτερικού οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν με τις εμπειρίες τους και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως χώρα έρευνας αλλά και στην ανάπτυξη της.

Οι Σύλλογοι των απόδημων Ελλήνων επιχειρηματιών θα μπορούσαν να πραγματοποιούν εκδηλώσεις στις χώρες διαμονής τους ενημερώνοντας τους εκεί επιχειρηματίες για τους αναπτυξιακούς νόμους της Ελλάδας και της Κύπρου, προσελκύοντας επενδυτές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην δημιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες μας.

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option