Για το ΝΕΡΟ

Για το ΝΕΡΟ

Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται και ενεργούν οι οικονομικές ελίτ σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, στενεύει το Δημόσιο χώρο ιδιωτικοποιώντας κάθε έννοια αγαθού, με σκοπό το κέρδος και την μεγαλύτερη συσσώρευση πλούτου σε ελάχιστα χέρια.
Συνέπεια αυτού είναι η όξυνση της οικονομικής και της κοινωνικής ανισότητας, η στέρηση “δικαιωμάτων ζωής”, η απορρύθμιση της έννοιας Δικαίου, με καταστροφικά αποτελέσματα για τη συνοχή και την αντοχή των κοινωνιών.

Κοινά αγαθά είναι εκείνα που προσφέρονται ελεύθερα από τη φύση, από τα οποία, φυσικά και δικαιωματικά, δεν μπορεί να αποκλειστεί κανείς.
Τα Κοινά αγαθά περιλαμβάνονται με την ευρεία έννοια στα Δημόσια αγαθά. Η χρήση τους μπορεί να γίνεται χωρίς πληρωμή ή πληρώνοντας ένα συμβολικό αντίτιμο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κοινά αγαθά είναι: Ατμοσφαιρικός Αέρας, Νερό, Θάλασσα, Δάση, Περιβάλλον, Ενεργειακοί και Φυσικοί πόροι, Αιγιαλός, κλπ.

Η κυβέρνηση των συμφερόντων, θέλει να συνεχίζει τις “ΜΠΛΕ Business” επιχειρώντας να πουλήσει και το Νερό (ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ).

Θυμίζουμε ότι “οι εταιρείες ύδρευσης πρέπει να διατηρούν το ιδιοκτησιακό και πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων τους, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές ανατιμήσεις στη χρήση του νερού και για να διασφαλιστεί η κρατική εγγύηση της ποιοτικής, ασφαλούς, συνεχούς, αδιάλειπτης και καθολικής πρόσβασης σε αυτές, αλλά και για λόγους εθνικής ασφάλειας” ΣτΕ.

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option