Ανακοίνωση “Για την Ισότητα των Φύλων”

Ανακοίνωση της Πράσινης Αριστεράς
Για την Ισότητα των Φύλων

 8 Μαρτίου 2021

Η βία κατά των γυναικών και η έμφυλη βία είναι μια παλιά και παγκόσμια κατάσταση. Λαμβάνει πολλές μορφές, από σωματικές επιθέσεις έως την εμπορία, από τη σεξουαλική βία μέχρι τον γάμο μικρών κοριτσιών, από τον ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων μέχρι τη γυναικοκτονία, από τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης των γυναικών από την εκπαίδευση και από την κακοποίηση έως την υποταγή, καθώς και τη βία μέσα στην οικογένεια.

Ο εγκλεισμός στη διάρκεια της πανδημίας εδώ και ένα χρόνο έφερε στην επιφάνεια πολλές περιπτώσεις κακοποίησης γυναικών. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα πολιτικό ζήτημα, δεδομένου ότι η βία κατά των γυναικών και η έμφυλη βία συνδέονται με ευρύτερα θέματα εξουσίας και ελέγχου στις εξουσιαστικές κοινωνίες μας. Μέρος αυτών των δομών είναι και τα ΜΜΕ, που συχνά παίζουν αρνητικά σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή στερεοτύπων και καλούν τη γυναίκα να υποτάσσεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΕΚ σε Έκθεσή του ζητεί η έμφυλη βία να συμπεριληφθεί στις αξιολογήσεις επαγγελματικών κινδύνων.

Τα γεγονότα της σεξουαλικής παρενόχλησης, κυρίως των γυναικών, που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, επιβεβαιώνουν αφενός το μέγεθος του προβλήματος της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων, αφετέρου τη διαχρονικότητά του.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θεωρεί ότι η σημερινή επέτειος της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας σημαίνει την υπενθύμιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Η ισότητα των φύλων και ο σεβασμός της γυναικείας όπως και της ανδρικής ιδιότητας είναι μια Αρχή με την οποία πρέπει να διαπαιδαγωγούνται όλοι οι άνθρωποι – κορίτσια και αγόρια – από την παιδική τους ηλικία και εδώ μπορεί να συμβάλλει το σχολείο και η οικογένεια.

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο τιμούμε τις σουφραζέτες που σε δύσκολους καιρούς άρχισαν τον αγώνα των γυναικών για ίση αντιμετώπιση στην εργασία, στην οικογένεια, στη μόρφωση, στα πολιτικά δικαιώματα.

Το μέλλον του φεμινισμού πρέπει να είναι μαζί με τους άνδρες και όχι εναντίον τους. Ο φεμινισμός είναι ανθρωπισμός: δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά ολόκληρη την κοινωνία.

Η ισότητα των φύλων είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, ενώ η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία αποτελεί στόχο εδώ και δεκαετίες. Παρ’ όλ’ αυτά, οι γυναίκες εξακολουθούν ακόμη και εντός ΕΕ να αμείβονται κατά μέσο όρο 14% λιγότερο από τους άνδρες, ενώ γενικά εκπροσωπούνται σε πολύ χαμηλά ποσοστά σε θέσεις εξουσίας.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ εγκαλεί όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τη μη ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την επιβολή ποσόστωσης γυναικών στις θέσεις των Δ.Σ. έως το 2018 για τις εταιρείες του Δημοσίου και έως το 2020 για τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που έχουν ταχθεί ενάντια στην υιοθέτηση της Οδηγίας.

Τα προβλήματα ισότητας των φύλων επιδεινώθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, η οποία – σύμφωνα με πρόσφατο ψήφισμα του ΕΚ – επηρεάζει τις διαφορετικές ομάδες στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό και οι συνέπειές της έχουν σαφείς διαφορές όσον αφορά στα φύλα. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. χρησιμοποιεί την πανδημία ως πρόσχημα για να μην κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και ιδιαίτερα για την ανησυχητική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ καλεί την κυβέρνηση να εξαλείψει μέσω θεσμοθετημένων μέτρων όλα τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις λόγω φύλου, ενώ ζητεί παράλληλα τη δημιουργία ισχυρών μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων.

Την καλούμε, ιδιαίτερα να εξαλείψει το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, που έχει ως αποτέλεσμα την εκθήλυνση της φτώχειας.

Είναι, επίσης, σημαντική η αντιμετώπιση των φαινομένων εναντίωσης στην ισότητα των φύλων από διάφορες ομάδες, τα οποία πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θεωρεί, ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι κάτι που η Πολιτεία «χαρίζει» στις γυναίκες, αλλά είναι κάτι που οφείλει στις μανάδες μας, στις γυναίκες μας, στις κόρες μας, στις αδελφές μας, στις φίλες μας, στο μισό του ουρανού.

 

 

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option