Θ. Κωτσίδης “Η μαύρη σελίδα στην αποτελεσματικότητα διάσωσης και υποδοχής προσφύγων και μεταναστών”

Θεόφιλος Κωτσίδης – Επιχειρηματίας
Διοικούσα Επιτροπή, Γραφείο Τύπου ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Συντονιστική Επιτροπή ΜΑΖΙ


Η μαύρη σελίδα στην αποτελεσματικότητα
διάσωσης και υποδοχής προσφύγων και μεταναστών

H θεσμική και νομική αδυναμία της ΕΕ να εντάξει τους πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών, αλλά και η υποκρισία πολλών κρατών, φέρνει νεκρούς.
Όσο υπάρχουν κυβερνήσεις (όπως και αυτή του κ. Μητσοτάκη) που παραδέχονται δημοσίως  ότι «αυτή είναι η πολιτική και δεν μπορεί να αλλάξει», θα χάνονται διαρκώς εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές.

Είναι προφανής ο κυνισμός στην αντιμετώπιση των καταστάσεων, αφού δεν φαίνεται να ασχολούνται ιδιαίτερα με τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα, τις συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις, με τα τραγικά αποτελέσματα των push backs ή ακόμα και με τους νέους επικίνδυνους δρόμους εισόδου που έχουν δημιουργηθεί λόγω των τειχών.

Με δεδομένο ότι πρόσφυγες και μετανάστες θα υπάρχουν πάντοτε, στην Πράσινη Αριστερά κρίνουμε ότι οι λύσεις απαιτείται να είναι περισσότερο «μόνιμες», οπωσδήποτε αποδεκτές (ακόμη και αναγκαστικά) από όλα τα κράτη που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα και ταυτόχρονα θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς εκπτώσεις.

Οι πολιτικές που ακολούθησε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, οδηγούν στα άκρα.
Η κατηγοριοποίηση της σημαντικότητας της ανθρώπινης ζωής, φέρνει διαρκώς νεκρούς,  παντού.
Στην Πύλο γράφτηκε η πιο μαύρη σελίδα στην αποτελεσματικότητα διάσωσης και υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.
Οι απάνθρωπες οδηγίες, οι ευθύνες, η μη ανταπόκριση, οι κουτοπονηριές, η εργαλειοποίηση, τα ψέματα στην επικοινωνία, τείνουν να γίνουν αποδεκτά από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, γεγονός επικίνδυνο για το μέλλον της χώρας και της Δημοκρατίας.

Πρέπει να αγαπάς την ανθρώπινη ζωή, για να μπορείς να την προστατέψεις.
Τελικά τείχη, επαναπροωθήσεις και βία, δεν λειτουργούν.

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει χώρα ανοχής, αλληλεγγύης, διαλόγου και Ειρήνης.
Στην Πράσινη Αριστερά έχουμε επεξεργαστεί και καταθέσει ρεαλιστικές προτάσεις για το θέμα, αλλά ως συνήθως η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν εαυτούς κατέχοντες την αλήθεια και ως εκ τούτου δεν συζητούν με κανένα για τίποτα.

Παραθέτω τις προτάσεις μας, που προέκυψαν από συλλογική αναζήτηση, εθελοντικές δράσεις και πολύ αλληλεγγύη.

 1. Προτεραιότητα και επίκεντρο η διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα.
 2. Ζήτημα ύψιστης κοινωνικής ευαισθησίας η πρόνοια για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Επιβάλλεται η διαμόρφωση διαφορετικών επιμέρους κέντρων σε κάθε σημείο εισόδου για: οικογένειες με ανήλικα, οικογένειες, ασυνόδευτα ανήλικα, ανδρών, γυναικών κλπ.
 3. Άμεση προτεραιότητα, η διεκπεραίωση των ανοιχτών περιπτώσεων οικογενειακής επανένωσης.
 4. Αυστηροποίηση των ποινών στους διακινητές.
 5. Επιτάχυνση της διαδικασίας Ασύλου, με ταχύτατο διαχωρισμό ατόμων με αμιγώς προσφυγικό προφίλ και οικονομικών μεταναστών, ώστε να επιταχυνθεί η επιστροφή (όσων δεν δικαιούνται περαιτέρω παραμονή) στη χώρα της καταγωγής.
 6. Δημιουργία δομημένου μηχανισμού για τη διανομή όσων δικαιούνται. Θα επιτευχθεί με την καλύτερη αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων, την εξασφάλιση επαρκών υποδομών (120.000 ακίνητα χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας σε όλη την επικράτεια έχουν περάσει στην ιδιοκτησία των Δήμων και του Δημοσίου και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες στέγασης), ενίσχυση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας στη γραφειοκρατική συνδρομή και στην οργάνωση της αξιολόγησης και σε συνεργασία με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
 7. Σε περιπτώσεις που για τις ανάγκες της στέγασης κρίνεται απαραίτητο η μίσθωση ακινήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί με διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον μαζί και με τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να νομοθετηθεί ως αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 8. Αιτήσεις για άσυλο που πληρούν τις προϋποθέσεις, να μεταφέρονται από τα κέντρα υποδοχής, σε ελεγχόμενα κέντρα τράνζιτστην ενδοχώρα, στις υποδομές του δημοσίου και των δήμων, με γεωγραφικούς περιορισμούς στην μετακίνησή τους μέχρι να εξετασθεί η υπόθεσή τους, αλλά όχι έγκλειστοι.
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες.
  • Συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή παροχής πολιτικού ασύλου και εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας.
 9. Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλουστην κατεύθυνση δίκαιης και υποχρεωτικής αναλογικής κατανομής βαρών και στη βάση των αρχών της συνευθύνης και της αλληλεγγύης.
 10. Σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού που να επιβλέπει σε όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης την ορθή και διαφανή αξιοποίησητων χρημάτων που λαμβάνουν οι Μ.Κ.Ο. και προσδιορισμός συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας για τα πλοία τους.
 11. Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού οργανισμού προστασίας των συνόρων, της Frontex και ενίσχυση της εξουσίας της ως Ευρωπαϊκή Συνοριακή Αστυνομία. Ταυτόχρονη αναθεώρηση των κανονισμών έρευναςπροκειμένου να εμποδιστούν καταχρήσεις της εξουσίας της και δημιουργία δικλείδων ασφαλείας στο ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών από τον δυνητικά παρεμβατικό χαρακτήρα αυτού του οργανισμού.
 12. Ευρωπαϊκή στήριξη στην ακτοφυλακή χωρώνόπου αποτελούν διάδρομο μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.
 13. Μετανάστες που διασώζονται στη Μεσόγειο να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς τους σε ασφαλή λιμάνια, χωρίς απαραίτητα αυτά να είναι ευρωπαϊκά και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εταιρικής σχέσης, ως ένα «δακτύλιο» φιλικών χωρών με ευκολότερη διασυνοριακή συνεργασία τόσο στις ανταλλαγές ανθρώπινου δυναμικού όσο και στην εφαρμογή οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων με σεβασμό στις δημοκρατικές αξίες του διεθνές δικαίου.
 14. Σύσταση κοινής ομάδας δράσης με τρίτες χώρες, προέλευσης και διέλευσης μεταναστευτικών ρευμάτων, στα πλαίσια της Europol. Να υπάρχει εξατομικευμένη κρίση για όσους εφαρμόζεται η έννοια της «ασφαλούς τρίτης χώρας» καθώς και όλοι οι λόγοι που προβλέπονται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951.
 15. Να υπάρξουν αυστηροί Ευρωπαϊκοί περιορισμοί στην έκδοση βίζας,σε χώρες που αρνούνται να δεχθούν πίσω πολίτες τους, η αίτηση ασύλου των οποίων έχει απορριφθεί.
 16. Επέκταση της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας (εφόσον αυτή συνεχίσει να υφίσταται).
 17. Κίνητρα για εθελοντικό επαναπατρισμό μεταναστών. Να δεσμευτούν συγκεκριμένοι πόροι της Ε.Ε. σ΄ ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα αλλάξει το επίπεδο ζωής και τις συνθήκες διαβίωσης στις περιοχές προέλευσης.
 18. Το Δίκτυο Κοινωνικής Ασφάλειας Έκτακτης Ανάγκης (EmergencySocial Safety Net), το ανθρωπιστικό πρόγραμμα της Ε.Ε., αντί να παρέχει χρηματικά ποσά για να βοηθήσει τους περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες στην Τουρκία να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους σε τρόφιμα, φάρμακα και έξοδα ενοικίου, να κατευθύνει τη χρηματοδότησή του και σε προσπάθειες κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.
 19. Επιλέγουμε να διαμορφώσουμε πρόταση για την κοινωνική ένταξη και την οικονομική αποκατάστασητων προσφύγων, μέσω των δυνατοτήτων που μπορεί να παράσχει, ειδικά η χώρα μας, στον Αγροτικό τομέα.
 20. Οικονομικο-κοινωνική στήριξητων κατοίκων, των Δήμων και Περιφερειών που δέχονται στη προσφυγικά ή και μεταναστευτικά ρεύματα, με πολιτικές που θα ευνοούν την εργασία, την υγεία, την παιδεία και την ασφάλειά τους.
 21. Άμεση προσφορά, συνεχούς και σε βάθος Εκπαίδευσης για κάθε πρόσφυγα και μετανάστη. Τα οφέλη μιας τέτοιας κίνησης θα είναι μακροπρόθεσμα και θα φανούν σε επόμενες γενιές αυτών. Εκπαίδευση αναγνωρισμένων προσφύγων ώστε να χρησιμοποιηθούν ως προσωπικό υποστήριξης μαζί με εξειδικευμένα στελέχη στις δομές/κέντρα πρώτης υποδοχής με στόχευση σε αντίστοιχες πολιτισμικές και εθνοτικές ομάδες.
 22. Διεκδίκηση μεταφοράς των κεντρικών γραφείων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), από τη Βαλέτα της Μάλτας στην Αθήνα.

https://www.prasini-aristera.gr/22-protaseis-prosfygiko-metanasteutiko/

 

 

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option